• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • ຈັນ - ສຸກ 07:30 - 20:00. ເສົາ 07:30 - 17:00

NCDs ແມ່ນ​ຫຍັງ ?

(Non-Communicable Diseases) NCDs ເປັນກຸ່ມພະຍາດທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຜ່ລາມຈາກຄົນສູ່ຄົນໄດ້ ແຕ່ເປັນກຸ່ມພະຍາດທີ່ເກີດຈາກພຶດຕິກຳການດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະສົມອາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເກີດເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອ ເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດອັນດັບຕົ້ນໆໃນທົ່ວໂລກ

ສາເຫດຫຼັກທີ່ເປັນປັດໃຈສ່ຽງ

1. ການໃຊ້ຢາສູບ.

2. ການດື່ມເຫຼົ້າ.

3. ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.

4. ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ.

ສາເຫດຫຼັກທີ່ເປັນປັດໃຈສ່ຽງ

1. ການໃຊ້ຢາສູບ.

2. ການດື່ມເຫຼົ້າ.

3. ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.

4. ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ.

ພະຍາດ NCDs ມີຫຍັງແດ່ ?

1.ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ

2.ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ

3.ພະຍາດເບົາຫວານ

4.ພະຍາດມະເຮັງ

5.ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈຊຳເຮື້ອ

6.ພະຍາດຫມາກໄຂ່ຫຼັງ ຊໍາເຮື້ອ

7.ພາວະຕຸ້ຍ

8.ພະຍາດເບົາຫວານ

ການປ້ອງກັນ

1. ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ

2. ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່, ເພີ່ມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເຂົ້າໃນຄາບ

3. ຫຼີກເວັ້ນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນເຊັ່ນ: ຫວານຫຼາຍ, ເຄັມຫຼາຍ ແລະ ອື່ນໆ

4. ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ອອກ​ກໍາ​ລັງ​ກາຍ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​

5. ຫຼີກລ້ຽງປັດໃຈສ່ຽງເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ

6. ຫາກິດຈະກຳເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ

7. ມີການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີເປັນປະຈຳ

ຕອບກັບ

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*