• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

ບໍລິສັດ KSD ເເລະ ໃສສະອາດການຢາ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ສີດວັກຊີນໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ

🙏🏼 ສູນການເເພດໄອເອັມດີຊີ ຂໍຂອບໃຈ ທາງບໍລິສັດ KSD ເເລະ ໃສສະອາດການຢາ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ສີດວັກຊີນໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບພະນັກງານບໍລິສັດ ໄດ້ປ້ອງກັນເເລະຫ່າງໄກຈາກໂຣກນີ້🏩 ສູນເຮົາມີບໍລິການສີດວັກຊີນ ນອກ ເເລະ ໃນ ສະທານທີ່ ✅ ປອດໄພຈາກໄຂ້ວັດໃຫ່ຍດ້ວຍການສີດວັກຊີນປີລະຄັ້ງ—————————————

📞 021 252870, whatsapp 020 58236508

⏰ ເປີດວັນຈັນ-ວັນເສົາ 8:00-17:00

💙ຮັກສາສຸຂະພາບ ເເລະ ຢ່າລືມໃສ່ຜ້າປິດປາກທຸກຄັ້ງທີ່ອອກເຮືອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*