• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

ສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນIMDC ອຸປະຖຳຊຸກຍູ້ປະກອບສ່ວນ ເສື້ອກັນຫນາວໃຫ້ແກ່: ທີມນັກສຶກສາແພດຊ່ຽວຊານເດັກ

🎁ທາງສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນIMDC ຮູ້ສືກເປັນກຽດ ແລະ ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງ ໃນການອຸປະຖຳຊຸກຍູ້ປະກອບສ່ວນ ເສື້ອກັນຫນາວໃຫ້ແກ່:

ທີມນັກສຶກສາແພດຊ່ຽວຊານເດັກຂັ້ນ I ລຸ້ນທີ່ 23

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວ ປິ່ນປົວຢູ່ພາກສະຫນາມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມໃນຊຸມຊົນ ທີ່ໂຮງຫມໍຊຸມຊົນ ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຄັ້ງວັນທີ: 15-30/1/2023 ນີ້…..🎁

ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງພວກທ່ານຄືຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາ

ສູນການແພດIMDC ຍິນດີຮັບໃຊ້ບໍລິການ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*