• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • ຈັນ - ສຸກ 07:30 - 20:00. ເສົາ 07:30 - 17:00

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະໄປເຖິງອີກລະດັບຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບແລ້ວບໍ?

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຕອນນີ້ເລີຍ

ບ້ານຂຸນຕາ, ຖະໜົນອາຊຽນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

Info@imdc.la

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ?ສົ່ງອີເມລຫາພວກເຮົາ

+856 20 5551 8913
+856 20 5621 8460
+856 21 252 570

ຕ້ອງການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ? ໂທເລີຍ

ຈັນ - ສຸກ 07:30 - 20:00
ເສົາ 07:30 - 17:00

ໂມງເປີດຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຕອນນີ້ເລີຍ

ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງໂຕທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ