• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

Liver virus vaccine
(Read more…)

ເພາະ ” ຕັບ ” ຄືອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນ ✨✨
📌 ການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຕົນເອງສຳລັບ :
ຄົນເຈັບ ” ໄວຣັສຕັບອັກເສບ” ໃນກໍລະນີ ທີ່ຍັງບໍ່ມີ ພາວະ ” ຕັບແຂງ ” 🤗…..
👉 ງົດດື່ມ ແອລກໍຮໍ ທຸກຊະນິດ
👉 ຫລີກລ່ຽງ ກິນຢາປະເພດສະໝຸນໄພຕ່າງໆ
👉 ຫລີກລ່ຽງ ການກິນໝາກເຜັດປົ່ນ/ເຜັດແຫ້ງ ຊຶ່ງອາດມີສານ Aflatoxin ປົນເປື້ອນຢູ່
👉 ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ
👉 ຫລີກລ່ຽງຄວາມຄຽດ, ໂດຍຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ
👉 ຄວນໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ
ຫາກກວດພົບວ່າຍັງບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນ 🤗💖✨
📌 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
📞 020 96646662
📞 020 59542599
📞 021 252870
📌 ສະຖານທີ່ສູນ :
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ້2), ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Asean Rd (T2), Khountathong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital