• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

Baby vaccine

✨ ມາປົກປ້ອງລູກນ້ອຍຂອງທ່ານດ້ວຍວັກຊິນໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ທີ່ ສູນການແພດບົ່ງມະນີຕິພະຍາດສາກົນ IMDC
📌 ເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ປ້ອງກັນລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ດ້ວຍ
” ວັກຊິນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ” ສັກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ອາຍຸ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ
📌 ການສີດວັກຊິນຈະຊ່ອຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ປ້ອງກັນລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈາກການຕິດຕໍ່ຂອງໂລກຮ້າຍແຮງ
📌 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
📞 020 59262999
📞 020 55499818
📞 021 252870
📌 ສະຖານທີ່ສູນ :
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ2), ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Asean Rd (T2), Khountathong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital