• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

Couple check-up package

ສຳລັບຄູ່ຮັກທີ່ວາງແຜນແຕ່ງງານ 💕💖
ທາງສູນການແພດບົ່ງມະຕິພະຍາດສາກົນ IMDC
ຂໍແນະນຳ ແພັກເກັດກວດສຸຂະພາບກ່ອນແຕ່ງງານ ✨
📌📌ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງພ້ອມກັບການມີບຸດຢ່າງສົມບູນແບບ 💖✨
📌 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
📞 020 55518913
📞 021 252870
📌 ສະຖານທີ່ສູນ :
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ້2), ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Asean Rd (T2), Khountathong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital