• Info@imdc.la
  • +856 20 5551 8913
  • Mon - Fri 07:30 - 20:00. Sat 7:30 - 17:00

Happy Check up
(Read more…)

💌ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີແມ່ນຫຍັງ?
ແລະ ສຳຄັນແນວໃດ ? ມື້ນີ້ ສູນການແພດ IMDC
ມີຄຳຕອບ ….🏥💞
📌 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈ ແລະ ຫມົດກັງວົນ ເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດ.
📌 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ທັນເຖິງສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສິ່ງຜິດປົກກະຕິ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຮ່າງກາຍ ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອມີໂອກາດຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ທັນເວລາກ່ອນທີ່ຈະລຸກລາມເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງເກີນຮັກສາ.
📌 ເພື່ອກວດຫາ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ບົ່ມຊ້ອນໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນໄພງຽບ ພຶດຕິກຳຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ.
🚩 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
📞 020 55518913
📞 021 252870
📌 ສະຖານທີ່ສູນ :
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ້2), ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Asean Rd (T2), Khountathong Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital